Ανάκτηση Πληροφοριών-Έναρξη διαλέξεων

Έναρξη Φεβρουάριος 11, 2016 - Τερματισμός Μάρτιος 11, 2016 Έληξε

Ανάκτηση Πληροφοριών-Έναρξη διαλέξεων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 11/2/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Ανάκτηση Πληροφοριών - έναρξη διαλέξεων
Οι διαλέξεις του μαθήματος Ανάκτηση Πληροφοριών θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (Παρασκευή 18/2/2016).
Η διδάσκουσα Σ.Στάμου
Mέσω Γραμματείας του Τμήματος