Έναρξη μαθημάτων κ.Τσιμπίδα Γεωργίας (Γαλλική γλώσσα II & IV)

Έναρξη Φεβρουάριος 2, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 2, 2016 Έληξε

Έναρξη μαθημάτων κ.Τσιμπίδα Γεωργίας (Γαλλική γλώσσα ΙΙ & IV)

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 3/2/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«ΓΑΛΛΙΚΑ II» ΚΑΙ « ΓΑΛΛΙΚΑ IV».
Τα μαθήματα της κ. Τσιμπίδα Γεωργίας, «Γαλλικά II» και « Γαλλικά IV» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 στις 14.00-17.00 και 17.00-20.00 αντίστοιχα και θα λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα 245 του ΤΑΒ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου με ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail της διδάσκουσας, andaugia@yahoo.gr,
αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό Μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος.
Η διδάσκουσα.
Τσιμπίδα Γεωργία
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος