Στεγαστικό επίδομα που πρόκειται να λάβουν οι φοιτητές μέσα στο 2015-2016/Ανακοίνωση/Δικαιολογητικά/Προϋποθέσεις

Έναρξη Ιανουάριος 29, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 27, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015.pdf100.58 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.doc22 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.doc42 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Ε9.doc52 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.doc26 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ.doc43.5 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ.doc51.5 KB

Στεγαστικό επίδομα που πρόκειται να λάβουν οι φοιτητές μέσα στο 2015-2016/Ανακοίνωση/Δικαιολογητικά/Προϋποθέσεις. Επισυνάπτονται : η ανακοίνωση και όλα τα απαραίτητα έντυπα που είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν για την χορήγηση του επιδόματος.