Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στο Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Ιανουάριος 22, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 20, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80για το ακ.έτος 2015-2016.pdf102.14 KB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στο Τ.Α.Β.Μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80)
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους κατόχων διδακτορικού διπλώματος, για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, στα γνωστικά αντικείμενα:
• Λατινική Παλαιογραφία
• Λατινική Διπλωματική
• Συστήματα Γραφής
• Παπυρολογία
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
• Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2016 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Ιωάννου Θεοτόκη 72) ή στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, - αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Β. Αρβανάκος, κα Μ. Μαυρωνά - τηλ: 2661087423, 2661087418).
Υποσημείωση : Διαβάστε το συνημμένο αρχείο pdf
Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Βασίλειος Αρβανάκος