Έναρξη-λήξη Β΄ εξαμήνου ΠΜΣ ΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄

Έναρξη Ιανουάριος 20, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 20, 2016 Έληξε

Έναρξη-λήξη Β΄ εξαμήνου ΠΜΣ ΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΈΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄
Έναρξη : 15/2/2016
Λήξη : 28/5/2016
Εξεταστική Περίοδος : 06/06/2016 έως 10/06/2016
Διακοπές Πάσχα : 25/04/2016 έως 06/05/2016
Σύνολο 13 εβδομάδες
Από την Γραμματεία του Τμήματος