Συμπληρωματικά μαθήματα στο ΠΜΣ ΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄για το Α΄ εξάμηνο

Έναρξη Ιανουάριος 18, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 18, 2016 Έληξε

Συμπληρωματικά μαθήματα στο ΠΜΣ ΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄για το Α΄ εξάμηνο

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Κέρκυρα, 19/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ
κατεύθυνση : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
Το πρόγραμμα των διαλέξεων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του
μαθήματος "Βιβλιοθηκονομία: Αναζήτηση Πληροφορίας και Συμπεριφορά του
Χρήστη" διαμορφώνεται ως εξής:
Τετάρτη 20/01: διάλεξη 6-9 μ.μ.
Παρασκευή 22/01: η ώρα σε συνεννόηση με τους φοιτητές
Τετάρτη 27/01: διάλεξη 6-9 μ.μ.
Παρασκευή 29/01: η ώρα σε συνεννόηση με τους φοιτητές
Τετάρτη 03/02: διάλεξη 6-9 μ.μ.
Από την Γραμματεία του Τμήματος