ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Έναρξη Ιανουάριος 14, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 28, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
1 new.pdf244.87 KB
1 old.pdf240.46 KB
3 new.pdf247.31 KB
3 old.pdf238.54 KB
5.pdf246.09 KB
7.pdf247.39 KB
EarinaExamina.pdf327.61 KB

Πλήρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 μαζί με τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων των επιτηρητών καθώς και τις ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων για τους φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (4 έτη) και έχουν δικαίωμα εξέτασης στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το ΦΕΚ 184/30-12-2015.