Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Κέντρων Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard

Έναρξη Ιανουάριος 13, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 13, 2016 Έληξε

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Κέντρων Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 13/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το
Κέντρων Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ).
Την Πέμπτη 14/01/2016 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση κατά την
οποία η συντονίστρια Προγραμμάτων του ΚΕΣ, κ. Μαρίνα Χειλίτση, θα
παρουσιάσει το Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης και θα απαντήσει σε
ερωτήματα φοιτητών. Η συνάντηση θα διαρκέσει μία ώρα (12:00 - 13:00μμ) και
θα πραγματοποιηθεί στην αιθ. 2.39.
Από τo Γραφείο Πρακτικής Άσκησης