Εξέταση μαθημάτων κ. Κόκκωνα στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής για τους φοιτητές επί πτυχίω

Έναρξη Ιανουάριος 13, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 13, 2016 Έληξε

Εξέταση μαθημάτων κ. Κόκκωνα στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής για τους φοιτητές επί πτυχίω

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 13/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές , το μάθημα ΄΄ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ ΄΄ του κ.Ι.Κόκκωνα θα εξετασθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 και το μάθημα ΄΄ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ΄΄ θα εξεταστεί στις 4 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00.
-Ο διδάσκων –
Ι.Κόκκωνας
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος