Εξέταση μαθήματος του κ. Μ.Πούλου στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής

Έναρξη Ιανουάριος 12, 2016 - Τερματισμός Φεβρουάριος 12, 2016 Έληξε

Εξέταση μαθήματος του κ. Μ.Πούλου στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 12/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές , το μάθημα ΄΄Πρότυπα Κωδικοποίησης ΄΄ (4ου εξαμήνου παλαιού προγράμματος σπουδών) θα εξετασθεί ταυτόχρονα με το μάθημα ΄΄Κωδικοποίηση Δεδομένων με το πρότυπο MARC΄΄ (στις 25/1/2016 στις 10-12 πμ., Αμφ 1, Αμφ2).
-Ο διδάσκων –
Μάριος Πούλος
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος