Παράταση προθεσμίας δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων

Έναρξη Δεκέμβριος 23, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 23, 2016 Έληξε

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 23/12/2015
ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ,
η προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων παρατείνεται έως και 8 Ιανουαρίου 2016.
Επισημαίνεται ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία διανομής συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.
Από την Γραμματεία του Τμήματος