ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Έναρξη Δεκέμβριος 21, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 31, 2016 Έληξε

ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Σας ενημερώσουμε πως υπάρχει μια διαθέσιμη θέση υποψηφίου διδάκτορα με υποτροφία στο αντικείμενο «Big Data Mining» στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Λεπτομέρειες για τη θέση υπάρχουν διαθέσιμες στο link: http://www.ihu.edu.gr/index.php/news-events/item/833-vacancy-for-phd-stu...