Επιστημονικό Εργαστήριο για υποψήφιους Διδάκτορες

Έναρξη Δεκέμβριος 20, 2015 - Τερματισμός Ιούνιος 19, 2016 Έληξε

Επιστημονικό Εργαστήριο για υποψήφιους Διδάκτορες

Επιστημονικό Εργαστήριο για υποψήφιους
Διδάκτορες
Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, σε συνεργασία με τη
Γαλλική Σχολή Αθηνών οργανώνει Επιστημονικό
Εργαστήριο για υποψήφιους διδάκτορες. Το
Επιστημονικό Εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του διεθνούς ερευνητικού δικτύου
Ramsès, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme / Πανεπιστήμιο
Aix Marseille
Το Επιστημονικό Εργαστήριο έχει θέμα:
Atelier Doctoral
Το Επιστημονικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από
τις 9 έως τις 13 Μαΐου 2016, στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών
και στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Γλώσσες θα είναι
αποκλειστικά τα γαλλικά και τα αγγλικά
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων εδώ :
L’Atelier doctoral aura lieu du 9 au 13 mai 2016, à la
Fondation Nationale Hellénique de la Recherche
Scientifique et à l’École française d'Athènes
Langues de l’atelie