Αναβολή μαθήματος ΄΄Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων Βιβλιοθηκών και Μουσείων΄΄

Έναρξη Δεκέμβριος 16, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 16, 2016 Έληξε

Αναβολή μαθήματος ΄΄Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων Βιβλιοθηκών και Μουσείων΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 16/12/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Το μάθημα ΄΄Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων Βιβλιοθηκών και Μουσείων΄΄ δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17.12.2015.
Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Ο Διδάσκων
Χ. Παπαθεοδώρου