Ανακοίνωση για την διδασκαλία μαθήματος της κ.Μ.Μπότη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Έναρξη Δεκέμβριος 2, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 2, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία μαθήματος της κ.Μ.Μπότη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Κέρκυρα, 2/12/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Το μάθημα της κ.Μ.Μπότη στο ΠΜΣ της Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου 2015 θα γίνει κανονικά, ανεξαρτήτως της απεργίας που πραγματοποιείται την ίδια ημέρα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος