Διάλεξη στο ΤΑΒΜ με θέμα : System Architecture Approach in Information Management

Έναρξη Νοέμβριος 30, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 31, 2015 Έληξε

Διάλεξη στο ΤΑΒΜ με θέμα : System Architecture Approach in Information Management

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 1/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διάλεξη καθηγήτριας κας Malgorzata Pankowska
Tην Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015
θα πραγματοποιηθεί διάλεξη
της Καθηγήτριας κας Malgorzata Pankowska,
University of Economics in Katowice, Πολωνία,,
με τίτλο
«System Architecture Approach in Information Management»
στην Αίθουσα 2.39, ώρα 18.00-21.00.
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος