Διάλεξη στο ΤΑΒΜ με θέμα : Quality of Service Approach for Information Management

Έναρξη Νοέμβριος 30, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 31, 2015 Έληξε

Διάλεξη στο ΤΑΒΜ με θέμα : Quality of Service Approach for Information Management

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρορορίες: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 1/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διάλεξη καθηγήτριας κας Malgorzata Pankowska
Tην Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015
θα πραγματοποιηθεί διάλεξη
της Καθηγήτριας κας Malgorzata Pankowska,
University of Economics in Katowice, Πολωνία,
με τίτλο
«Quality of Service Approach for Information Management»
στην Αίθουσα 2.39, ώρα 10.00-12.00
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος