Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης με υποτροφίες Erasmus+ (Era-Places) ακαδ. έτους 2015-2016

Έναρξη Νοέμβριος 19, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 20, 2016 Έληξε

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης με υποτροφίες Erasmus+ (Era-Places) ακαδ. έτους 2015-2016

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 19/11/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης
με υποτροφίες Erasmus+ (Era-Places) ακαδ. έτους 2015-2016
(ΤΕΙ Αθήνας)
Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015 - 2016 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μεγίστης διάρκειας 6 μηνών) σε χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δράσης ERA - PLACES του Προγράμματος ERASMUS+.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας - αίτησης από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+/ Δράση ERA-PLACES στις Γραμματείες των Τμημάτων τους ή στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των συνεργαζόμενών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορίζεται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Αντίστοιχα, τα Τμήματα ή τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα πρέπει να διαβιβάσουν τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας των φοιτητών με σειρά αξιολόγησης συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα Πρακτικά αρμοδίων Συμβουλίων/Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και πρόσφατα απόφοιτοι του ΤΕΙ- Α και όλων των Ιδρυμάτων που ανήκουν στον Όμιλο ΠΑ του ΤΕΙ Αθήνας.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ι.Π. : http://www.ionio.gr/central/gr/news/7743/
και στον ιστοχώρο του Τ.Δ.Δ.Σ. http://www.ionio.gr/central/download.php?file=erasmus/erasmus_practice_g....
Από την Γραμματεία του Τμήματος