Αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Γ.Παπαϊωάννου για αυτήν την εβδομάδα , 19 και 20/11/2015

Έναρξη Νοέμβριος 18, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 18, 2015 Έληξε

Αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Γ.Παπαϊωάννου για αυτήν την εβδομάδα , 19 και 20/11/2015

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/11/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Γ.Παπαϊωάννου για αυτήν την εβδομάδα , 19 και 20/11/2015 ως ακολούθως:
Εισαγωγή στη Μουσειολογία (Α΄ εξάμηνο), Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 - 15:00.
Μουσεία και ΝέεςΤεχνολογίες (Γ΄ εξάμηνο), Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 -18:00.
Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΠΜΣ Βιβλιοθηκονομίας και Ψηφιακής Διαχείρισης), Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 - 15:00.
Ο Διδάσκων
Γεώργιος Παπαϊωάννου
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος