μέλη Δ.Ε.Π.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) - Συνοπτικά

 1. Σώζων Παπαβλασόπουλος (Πρόεδρος Τμήματος), Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος), αναλυτικά...
 2. Μάριος Πούλος (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος), Αναπληρωτής Καθηγητής, αναλυτικά...
 3. Σαράντος Καπιδάκης (Κοσμήτορας Σ.Ε.Π.Π.), Καθηγητής, αναλυτικά...
 4. Θεόδωρος Παππάς (Αναπληρωτής Πρύτανη), Καθηγητής, αναλυτικά...
 5. Ιωάννης Κόκκωνας, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναλυτικά...
 6. Χρήστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, αναλυτικά...
 7. Διονύσιος Μοσχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναλυτικά...
 8. Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναλυτικά...
 9. Εμμανουήλ Γεργατσούλης, Καθηγητής, αναλυτικά...
 10. Χριστίνα Γ. Μπάνου, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, αναλυτικά...
 11. Πέτρος Α. Κωσταγιόλας, Επίκουρος Καθηγητής, αναλυτικά...
 12. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής, αναλυτικά...
 13. Σοφία Στάμου, Επίκουρος Καθηγήτρια, αναλυτικά...
 14. Σταύρος Βλίζος, Επίκουρος Καθηγητής, αναλυτικά...
 15. Μυρτώ Μαλούτα,Επίκουρος Καθηγήτρια (σε άδεια έως 14/6/2017), αναλυτικά...
 16. Μαριέττα Μινώτου, Λέκτορας (σε καθεστός αναστολής καθηκόντων), αναλυτικά...

Προκειμένου να διαπιστώσετε ποιά μαθήματα διδάσκονται από ποιούς διδάσκοντες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://thalassa.ionio.gr/spoudes


Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) - Αναλυτικά

sozon
Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος), Βιβλιομετρία
Τηλέφωνο
26610 87422
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
O Σώζων Παπαβλασόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα της Βιβλιομετρίας στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το (1978), Το μεταπτυχιακό δίπλωμα του (M. Sc) από το πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου (1980) και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2007). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ιατρική Πληροφορική, το Σημασιολογικό Ιστό-μεταδεδομένα, την Στατιστική, τα Κοινωνικά Δίκτυα και την Αναγνώριση Προτύπων. Ο Δρ Παπαβλασόπουλος έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι μέλος διαφόρων τεχνικών επιτροπών και ομάδων εργασίας με το θέματα που σχετίζονται με Βιβλιομετρία και Στατιστική. Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής
mpoulos
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Τηλέφωνο
6972075539
2661087429
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1961, σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985), και πήρε διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική (2003) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διδάξει αυτοδυνάμως μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Πληροφόρησης και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κύριος αρθρογράφος και συν-αρθρογράφος 40 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων
sarantos
Καθηγητής, Πληροφορική με έμφαση στην Ηλεκτρονική Δημοσίευση και τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
Τηλέφωνο
2661087413
+6972473957
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1964, σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, και πήρε μεταπτυχιακό (1987) και διδακτορικό (1990) τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Princeton. Κατά το παρελθόν έχει εργασθεί για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς και για το Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α.
thpappas
Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Τηλέφωνο
2661087401
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Ὁ Θεόδωρος Γ. Παππᾶς σπούδασε Ἱστορία (πτυχίο 1983) στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bordeaux καὶ Κλασικὴ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Montpellier (Ph.D. 1989). Ἔχει διδάξει στὰ Πανεπιστήμια Aix-en-Provence, Θεσσαλίας καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο. Ἀπὸ τὸ 2007 εἶναι πρωτοβάθμιος Καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας στὸ Τμῆμα Ἀρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὅπου ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὸ 1989. Διευθύνει τὸ Ἐργαστήριο Τεκμηρίωσης Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Εἶναι συγγραφέας τῶν βιβλίων: Anthropologie de la comédie grecque ancienne (διδ. διατριβή, Montpellier 1989), ἐκδ. Ἀναστασάκης, Ἀθήνα 1990 Ὁ φιλόγελως Ἀριστοφάνης, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1994· Θεατρικὲς πα­ραστάσεις στὴν ἀρχαία Κέρκυρα. Ἵδρυση τῶν Διονυσίων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1996· Τοπικὴ Ἱστορία Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο ἐκπαιδευτικοῦ (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Σπῦρο Ἀσωνίτη), ἐκδ. Ο.Ε.Δ.Β., Ἀθήνα 2006·Προσεγγίσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὣς τὸν Ἰσο­κράτη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2007· Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, 2η ἔκδοση ἀναθεωρημένη, μὲ προσθῆκες καὶ διορθώσεις, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2016. Ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν ἔκδοση τῶν συλλογικῶν τόμων: Κέρκυρα. Ἐγχειρίδιο Τοπικῆς Ἱστορίας, ἐκδ. Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Ἀθήνα 2000· Ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Κάτω Ἰταλία καὶ Σικελία, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἐκδ. Ἀπόστροφος, Κέρκυρα 2000· Ἀττικὴ κωμωδία. Πρόσωπα καὶ προ­σεγγίσεις (ἐπιμ. ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Ἀ.Γ. Μαρκαντωνᾶτο), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2011. Ἐπίσης, ἔχει ἐκπονήσει σειρὰ μελετῶν σχετικὰ μὲ ποικίλα ἀρχαιογνωστικὰ θέματα καὶ ἔχει συμμετάσχει μὲ ἀνακοινώσεις σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια. Στὰ ἐπιστημονικά του ἐνδιαφέροντα περιλαμβάνονται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία, ἡ Ἀττικὴ Κωμωδία, ἡ Ἀνθρωπολογία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ καὶ ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία
kokkonas
Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιβλιολογία – Βιβλιογραφία
Τηλέφωνο
2661087412
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε το 1956 στο Καστρί της ορεινής Κυνουρίας· εκεί τελείωσε και το εξατάξιο Γυμνάσιο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κλασική φιλολογία και από το 1980 στράφηκε προς την Βιβλιογραφία, την Ιστορία του Βιβλίου και τη Νεοελληνική Ιστορία. Δίδαξε για δύο δεκαετίες σε δημόσια λύκεια, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το 2003 είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
papatheodor
Καθηγητής, Πληροφοριακά Συστήµατα Βιβλιοθηκών και Αρχείων
Τηλέφωνο
2661087419
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, σπούδασε Πληροφορική (1987) και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (1992), ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν διορισθεί στο Ιόνιο Παν/μιο είχε εργασθεί στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας στις Φυσικές Επιστήμες «Δημόκριτος», στην ΕΤΒΑ, ενώ πρόσφατα συνεργάζεται με τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
moschopoulos
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του
Τηλέφωνο
2661087453
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Ο Διονύσιος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου έλαβε πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών και πτυχίο Νομικής. Ακολούθως σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον-Σορβόννη (Παρίσι), και έλαβε το μεταπτυχιακό (DEA) και διδακτορικό του δίπλωμα (Doctorat nouveau regime). Υπηρέτησε αρχικά ως Λέκτορας και εν συνεχεία ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 1995-2007. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης έχει εργαστεί ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει συνεργαστεί σε ποικίλα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της Ομάδας Ιστορίας της Διοίκησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την ιστορία της δημόσιας διοίκησης και των θεσμών του νεοελληνικού κράτους, την ιατρική ιστορία των Ιόνιων νησιών, τους πολιτικούς κρατούμενους του εμφυλίου πολέμου (1946D1949), την ιστορία της εκπαίδευσης, την διοικητική πληροφορία κα. Από τον Ιούλιο του 2012 υπηρετεί εκ νέου ως μόνιμος Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του". H πρόσφατη έρευνά του αναφέρεται στον θεσμό του όρκου στην υπηρεσία και στο φαινόμενο της πολιτικής βίας στο ελληνικό κράτος.
botti
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δίκαιο της πληροφορίας με έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Τηλέφωνο
6932 109020
26610 87426
Προσωπική σελίδα
Εισήλθε πρώτη στη Νομική Σχολή Αθηνών και σε όλες τις ανώτατες σχολές. Αποφοίτησε το 1990, σε πρώτη θέση με Άριστα. Διεξήγαγε μεταπτυχιακές σπουδές στα νομικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας και του Yale Law School, των ΗΠΑ. Το 1999 ορκίστηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών (Άριστα). Το 2000-2001 διορίστηκε Faculty Fellow στο Center for Ethics, Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard των ΗΠΑ. Διορίστηκε λέκτορας στο ΤΑΒ το 2005
manolis
Καθηγητής, Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση Μεταδεδομένων
Τηλέφωνο
2661087427
6974910924
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στην Κάρπαθο το 1961. Σπούδασε Φυσική (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1983) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1986). Αναγορεύτηκε διδάκτορας Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1994) έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.& Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Εργάστηκε στο Ι.Π.&Τ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως συνεργαζόμενος ερευνητής, ενώ δίδαξε επί σειρά ετών ως συμβασιούχος στα τμήματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά
cbanou
Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου
Τηλέφωνο
2661087416
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στη Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ και εκπόνησε διδακτορική διατριβή για το έντυπο ελληνικό βιβλίο στο τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για την εκδοτική βιομηχανία, έχει επιμεληθεί επιστημονικά μια έκδοση, και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι: πολιτική και εκδοτική του βιβλίου, ιστορία της εκδοτικής βιομηχανίας, αισθητική του εντύπου βιβλίου, αναγνωστική πολιτική, ιστορία της ανάγνωσης
pkostagiolas
Επίκουρος Καθηγητής, Οργάνωση και Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφόρησης
Τηλέφωνο
2661087402
+6944 456336
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στη Αθήνα το 1971, σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά (1994) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (2000) στην διοίκηση παραγωγής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διδάξει αυτοδυνάμως μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης και της διοίκησης ποιότητας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΑΠ και του Α-Τ.Ε.Ι. Πειραιά
gpapaioa
Επίκουρος Καθηγητής, Μουσειολογία: σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας
Τηλέφωνο
2661087411
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Ο Γεώργιος Απ. Παπαϊωάννου γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (με υποτροφία στο University College London και στο King’s College London), ειδικεύτηκε στην προβολή του πολιτισμικού αποθέματος και σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία, στη μουσειολογία και στον πολιτισμό. Από το 2009 ανήκει στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, όπου σήμερα υπηρετεί στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία – σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας». Ο Γεώργιος Απ. Παπαϊωάννου διευθύνει και συμμετέχει σε διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, σε διεθνή έργα πολιτισμικών εργασιών και σε μουσειολογικές δράσεις στη Μεσόγειο και στον αραβικό κόσμο (Ελλάδα, Κύπρο, Συρία, Ιορδανία, Ομάν), όπου έχει ιδρύσει και οργανώσει μουσεία και μουσειακούς χώρους. Έχει ευρύ και βραβευμένο επιστημονικό και διοικητικό έργο. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας (Ιόνιο, Πατρών, Ιωαννίνων) και του εξωτερικού (Λονδίνου, Αδελαΐδας, Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) και δίδει έμφαση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Υπήρξε εκπαιδευτικός και Διευθυντής σχολείου στην Ελληνική παροικιακή εκπαίδευση Μ. Βρετανίας. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Εγγύς Ανατολής (HSNES) και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
stamou
Επίκουρος Καθηγήτρια, Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα και συστήματα επεξεργασίας και οργάνωσης τεκμηρίων
Τηλέφωνο
2661087455
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999 και εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών απ’ όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 2002 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2006. Το επιστημονικό πεδίο έρευνάς στης εστιάζει σε θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και εφαρμογές θεματικής ανάλυσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών κειμένων. Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και περιοδικών. Ακόμη, έχει διατελέσει ως μέλος της κριτικής και οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων και συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος eContentPlus της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
vlizos
Επίκουρος Καθηγητής, Μουσειολογία: ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών
Τηλέφωνο
2661087428
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1989, και διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου το 1997. Μετά τη θητεία μου στο Υπουργείο Πολιτισμού/Γ’ ΕΠΚΑ (1997-2001) εργάστηκα στο Μουσείο Μπενάκη ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης του Διευθυντή κ. Άγγελου Δεληβορριά (2002-2013). Από το 2003 διδάσκω ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και από το 2006 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο όπου το 2010 εκλέχθηκα μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών από το 2005 διευθύνω τις ανασκαφικές εργασίες στο Σπαρτιατικό ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις μου επικεντρώνονται σε ζητήματα σχετικά με την ελληνορωμαϊκή γλυπτική, την ρωμαϊκή Ελλάδα και τη σημασία των αρχαίων ιερών διαχρονικά, καθώς και σε μουσειολογικά θέματα με επίκεντρο την ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών αγαθών. Είμαι αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, καθώς και συνιδρυτής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του «Ρωμαϊκού Σεμιναρίου» στην Αθήνα.
malouta
Επίκουρος Καθηγήτρια (σε άδεια έως 14/6/2017), Ελληνική Παπυρολογία
Τηλέφωνο
26610 87445
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο University College του Λονδίνου και έλαβε διδακτορικό δίπλωµα στην Ελληνική Παπυρολογία από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Έκανε µεταδιδακτορική άσκηση και ανέλαβε διδακτικά καθήκοντα στο Μόναχο (2003-2004) και την Οξφόρδη (2004-2008). Το 2009 ανέλαβε τη διδασκαλία δύο µαθηµάτων Ρωµαϊκής Ιστορίας ως διδάσκουσα Π.Δ. 407 στο Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν/µιου Κρήτης, ενώ το 2010 διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύµατος Μπότσαρη έχοντας ως βάση το Κέντρο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Το Νοέµβριο του 2010 εκλέχτηκε λέκτορας Ελληνικής Παπυρολογίας στο ΤΑΒ. Τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ελληνική Παπυρολογία και την Ιστορία της Ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου
mminotou
Λέκτορας (σε καθεστός αναστολής καθηκόντων), Θεσµοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Τηλέφωνο
2661087421
Βιογραφικό
Προσωπική σελίδα
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987). Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών το έτος 2002. Διετέλεσε Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» την περίοδο 1992-2008. Υπήρξε υπεύθυνη των τριών έργων τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού που υλοποιήθηκαν στο Ιστορικό Αρχείο του προαναφερθέντος Ιδρύματος. Διδάσκει στο ΤΑΒ από το 2002 (Π.Δ./407), ενώ το 2005 διορίστηκε Λέκτορας. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακά τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι μέλος του Δ.Σ του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (Executive Board/International Council on Archives) και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Αρχείων των Κοινοβουλίων και των Πολιτικών Κομμάτων (Section for Archives of Parliaments and Political Parties - SPP) για την περίοδο 2008-2012. Στην εν λόγω επιτροπή διετέλεσε Αντιπρόεδρος την περίοδο 2004-2008. Είναι επίσης τακτικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης