Αναβολή κα αναπλήρωση του μαθήματος της κ.Μ.Ασλανίδη΄΄Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Τεχνολογίες της Πληροφορίας΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 16, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 16, 2015 Έληξε

Αναβολή κα αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Τεχνολογίες της Πληροφορίας΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 16/11/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
"Το μάθημα της κ. Μ.Ασλανίδη ΄΄Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Τεχνολογίες της Πληροφορίας΄΄ δεν θα πραγματοποιηθεί στις 20-11-2015 (ημέρα Παρασκευή).
Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 27-11-2015 και ώρα 12:00-14:00 στο Εργ.Πληρο- φορικής 1."
Από την Γραμματεία του Τμήματος