Ανακοίνωση του Συλλόγου Φοιτητών ΤΑΒΜ για Γενική Συνέλευση

Έναρξη Νοέμβριος 16, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 16, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση του Συλλόγου Φοιτητών ΤΑΒΜ για Γενική Συνέλευση

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 16/11/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΑΒΜ
Tην Τετάρτη 18/11/2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα 2.39 θα πραγματοποιηθεί Γενική συνέλευση του συλλόγου φοιτητών ΤΑΒΜ με θέματα:
Εκπροσώπηση φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος
Σίτιση-Στέγαση φοιτητών
Πρακτική άσκηση φοιτητών
Πρόγραμμα σπουδών ΤΑΒΜ
Ο Σύλλογος φοιτητών ΤΑΒΜ
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος