Διοργάνωση εκδρομής-Φοιτητική συνεργασία ΤΑΒΜ

Έναρξη Νοέμβριος 11, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 20, 2016 Έληξε

Διοργάνωση εκδρομής-Φοιτητική συνεργασία ΤΑΒΜ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 11/11/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας διοργανώνουμε πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή για το Τμήμα μας, με προορισμό τις Δαλματικές Ακτές.
Για το λόγο αυτό έχει οριστεί συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι φοιτητές .
Η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 18/11/2015 στις 13:30, στην αίθουσα 2.44.
Φοιτητική Συνεργασία ΤΑΒΜ.
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος