Διευκρινίσεις για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμμάτων

Έναρξη Οκτώβριος 25, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 25, 2016 Έληξε

Διευκρινίσεις για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμμάτων

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 26/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί φοιτητές,
Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγγραμμάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.
Παρακαλούμε να δηλώνετε και να παραλαμβάνετε συγγράμματα μόνο για μαθήματα στα οποία είστε βέβαιοι ότι θα παραμείνετε εγγεγραμμένοι μέχρι το τέλος του εξαμήνου.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 δεν επιτρέπεται η δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων εφόσον είστε ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή έχετε ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε στη δράση του εθελοντικού προγράμματος Ανταλλαγής Συγγραμμάτων - Εύδοξος+ (http://eudoxus.gr/EudoxusPlus.html), με την οποία έχετε τη δυνατότητα για κάθε σύγγραμμα που δηλώνετε, να επιλέγετε να το παραλάβετε από άλλον φοιτητή, ενώ παράλληλα μπορείτε να διαθέσετε παλαιότερα συγγράμματα που έχετε στην κατοχή σας και δεν χρησιμοποιείτε πλέον.
Για κάθε ανταλλαγή συγκεντρώνετε πιστωτικές μονάδες τις οποίες μπορείτε να αξιοποιείτε για να αποκτάτε ελεύθερα συγγράμματα, επιπλέον όσων δικαιούστε για τα μαθήματα που παρακολουθείτε.
Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να αναζητήσετε στο ψηφιακό αποθετήριο "Κάλλιπος" (http://repository.kallipos.gr/), που αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) με τη συνδρομή του ΕΔΕΤ, και φιλοξενεί ηλεκτρονικά συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλο το επιστημονικό φάσμα.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι, για όσα συγγράμματα επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής τους σε κάποια από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Ιδρύματός σας, με σκοπό την αξιοποίησή τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα συγγράμματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες τόσο για την επαναδιάθεση συγγραμμάτων όσο και για το μακροχρόνιο δανεισμό μη δικαιούχων φοιτητών, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και εμπλουτίζοντας τη συλλογή τους προς όφελος της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας.
Aπό την Γραμματεία του Τμήματος