Εκπροσώπηση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής στην Κοσμητεία

Έναρξη Οκτώβριος 23, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 30, 2015 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Εκπροσώπηση των φοιτητών της ΣΕΠΠ στην Κοσμητεία - 2015-2016.pdf528.93 KB

Εκπροσώπηση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής στην Κοσμητεία