Προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2015-2016

Έναρξη Οκτώβριος 17, 2015 - Τερματισμός Ιανουάριος 20, 2016 Έληξε

Προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2015-2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 19/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, oι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2015-2016 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.
H διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων
στο οικείο Τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για
τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη
δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας :
τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά
συγγράμματα.
Aπό την Γραμματεία του Τμήματος