Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος ΄΄Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών΄΄

Έναρξη Οκτώβριος 15, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 15, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος ΄΄Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών΄΄

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 16/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το μάθημα
"Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Τεχνολογίες της Πληροφορίας"
Το μάθημα στις 23/10/2015 αναβάλλεται (και για τα 2 groups). Θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση για την αναπλήρωση του.
Εκ μέρους της διδάσκουσας