Ανακοίνωση για την δήλωση και κατοχύρωση των ξένων γλωσσών

Έναρξη Οκτώβριος 14, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 31, 2015 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Έντυπη δήλωση Ξένης Γλώσσας.doc29 KB

Ανακοίνωση για την δήλωση και κατοχύρωση των ξένων γλωσσών

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 15/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών
(Ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές)
Τα μαθήματα ξένων γλωσσών θα δηλώνονται ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του Τμήματος για τους πρωτοετείς φοιτητές.
Καλούνται οι πρωτοτείς φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιλέξουν Αγγλικά ή Γαλλικά να καταθέσουν έντυπη δήλωση στην Γραμματεία του Τμήματος, ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
Επίσης, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δίπλωμα Aγγλικής Lower ή Proficiency ή αντίστοιχο διπλωμα Γαλλικής γλώσσας, να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος και παράλληλα να καταθέσουν αίτηση κατοχύρωσης του μαθήματος και αντίγραφο του διπλώματος, ημέρες και ώρες Γραμματείας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-13.00. (Oι πρωτοετείς φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν και να κατοχυρώσουν μόνο μία από τις δύο ξένες γλώσσες, όχι και τις δύο).
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Σχετικά με την κατοχύρωση ξένων γλωσσών ισχύουν τα παρακάτω:
• Ο φοιτητής δικαιούται απαλλαγή-κατοχύρωση στα μαθήματα της ξένης γλώσσας των Α΄ και Β΄ εξαμήνων (Αγγλικά, Γαλλικά) εφόσον προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος τίτλο που θα αποδεικνύει καλή γνώση της ξένης γλώσσας που έχει δηλώσει.
• Ο φοιτητής δικαιούται απαλλαγή-κατοχύρωση στα μαθήματα της ξένης γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων εφόσον προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος τίτλο που θα αποδεικνύει άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που έχει δηλώσει.
Αναλυτικότερα :
• Οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πτυχία που αποδεικνύουν καλή γνώση της ξένης γλώσσας (δίπλωμα επιπέδου F.C.) έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν αντίστοιχα τα μαθήματα:

Αγγλική γλώσσα Ι και ΙΙ, Γαλλική γλώσσα Ι και ΙΙ , με βαθμό 9.
• Οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πτυχία που αποδεικνύουν άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (δίπλωμα επιπέδου Proficiency) έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν αντίστοιχα τα μαθήματα:

Αγγλική Γλώσσα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Γαλλική γλώσσα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, με βαθμό 10.
Ο βαθμός της ξένης γλώσσας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του πτυχίου.
Επισυνάπτεται η έντυπη δήλωση ξένης γλώσσας.
Από την Γραμματεία του Τμήματος