Αλλαγή ώρας μαθημάτων Α εξαμήνου την Τρίτη 13/10/2015

Έναρξη Οκτώβριος 12, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 12, 2015 Έληξε

Την Τρίτη 13/10/2015, το μάθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ", θα πραγματοποιηθεί 12:00-15:00 στην αίθουσα 2.45 αντί για 9:00-12:00.
Αντίστοιχα, τα τμήματα του εργαστηρίου του μαθηματος "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" θα πραγματοποιηθούν 9:00-10:30 και 10:30-12:00 στο εργαστήριο Πληροφορικής 1.