Δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ.έτους 2015-2016

Έναρξη Οκτώβριος 9, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 9, 2015 Έληξε

Δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ.έτους 2015-2016

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 8/10/2015
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://gram-web.ionio.gr/unistudent
τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :
Από Πέμπτη 8/10/2015 έως και Παρασκευή 23/10/2015.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις επιλογής.
Για την λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS.
Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος