Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Γαλλικών

Έναρξη Οκτώβριος 9, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 9, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Γαλλικών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Τα μαθήματα Γαλλικών της κ.Τσιμπίδα Γεωργίας θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και θα διαμορφωθούν ως εξής :
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι : 17.00-20.00
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ : 14.00-17.00
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 2.45
Η Διδάσκουσα
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος