Αναβολή μαθημάτων κ.Σ.Βλίζου

Έναρξη Οκτώβριος 8, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 8, 2015 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Σ.Βλίζου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 9/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναβολή μαθημάτων κ.Σ.Βλίζου
Τα μαθήματα του κ. Σταύρου Βλίζου «Αρχαιολογία και αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού» και «Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών» που είναι προγραμματισμένα για τη Δευτέρα 12/10/2015 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος