Δηλώσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών-Προθεσμία

Έναρξη Οκτώβριος 4, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 29, 2015 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Έντυπο δήλωσης θέματος πτυχιακής.doc43.5 KB

Δηλώσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών-Προθεσμία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Μ.Μαυρωνά
Κέρκυρα, 01/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :
01/10 έως 30/11/2015 (μέρες και ώρες λειτουργίας της ).
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη, πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης. Οι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν τη δήλωση της πτυχιακής εργασίας τους και με fax : 26610-87433, ή με e-mail : archei@ionio.gr
Από τη Γραμματεία του Τμήματος