Τμήματα Εξέτασης Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων - Τετάρτη 30/9/2015

Έναρξη Σεπτέμβριος 29, 2015 - Τερματισμός Οκτώβριος 29, 2015 Έληξε

Τα τμήματα εξέτασης του εργαστηρίου στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων την Τετάρτη 30/9/2015 στην αίθουσα Εργαστήριο Πληροφορικής Ι είναι:

11:00-12:00 A - ΚΟΛΙΟΥΣΗ
12:00-13:00 ΚΟΛΛΙΑΣ - ΡΑΠΤΗ
13:00-14:00 ΡΑΦΤΗ - Ω