Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έρευνα και πρακτική άσκηση φοιτητών

Έναρξη Σεπτέμβριος 27, 2015 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 27, 2016 Έληξε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έρευνα και πρακτική άσκηση φοιτητών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 28/9/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών κάθε χρόνο καλεί ιδιώτες συνεργάτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετέχουν ως Στατιστικοί Συνεργάτες σε διενεργούμενες έρευνες για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Θα μπορούσαν λοιπόν οι φοιτητές σας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά ώστε να έχουν την δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.
Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ συνήθως Άνοιξη ή
Καλοκαίρι.
Οι φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν
εργασίες του παραπάνω φορέα που αφορούν στην
καταγραφή, αρχειοθέτηση και διαχείριση αρχείων και βάσεων δεδομένων, μπορούν να επικοινωνήσουν με :
κ. Ευφροσύνη Καραγιάννη
ef.karagianni@statistics.gr
Προϊσταμένη Τμήματος Ετησίων Στατιστικών Γεωργίας,Κτηνοτροφίας & Στατιστικών Αλιείας
Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Τηλ.:2131352050