Τμήματα Εξέτασης Εργαστηρίου στο μάθημα "Πληροφορική"

Έναρξη Σεπτέμβριος 24, 2015 - Τερματισμός Οκτώβριος 24, 2015 Έληξε

Τα τμήματα για την εξέταση του εργαστηρίου στο μάθημα Πληροφορική είναι:

10:00-11:00 A - ΚΑΣΙΜΗ
11:00-12:00 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΟΥ - ΞΑΓΟΡΑΡΗ
12:00-13:00 ΞΑΝΘΗ - Ω