Παράταση προθεσμίας για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Έναρξη Σεπτέμβριος 16, 2015 - Τερματισμός Οκτώβριος 16, 2015 Έληξε

Παράταση προθεσμίας για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ/ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ.: Μαρία Μαυρωνά, (maurona@ionio.gr)
Τηλ.: 26610-87418
Fax : 26610-87433
Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής που έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική προεγγραφή των επιτυχόντων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Τέλος, παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.
Από την Γραμματεία του Τμήματος