Διδάσκοντες βάσει Π.Δ. 407/80

    Προκειμένου να διαπιστώσετε ποιά μαθήματα διδάσκονται από ποιούς διδάσκοντες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://thalassa.ionio.gr/spoudes