Παράταση προθεσμίας αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ ''Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες''

Έναρξη Αύγουστος 26, 2015 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 26, 2015 Έληξε

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ ''Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες'' του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακ.έτους 2015-2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
26610-87418
Κέρκυρα, 28/8/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄
ακ.έτους 2015-2016
Δίδεται παράταση προθεσμίας μιας (1) εβδομάδας για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2015-2016 .
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων : Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015
Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Από την Γραμματεία του Τμήματος