Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΑΒΜ

Έναρξη Αύγουστος 24, 2015 - Τερματισμός Νοέμβριος 24, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΑΒΜ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Κέρκυρα, 25/8/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Παξών προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε
ενδιαφερόμενους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 4ο έτος φοίτησης και
δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμη τον Β΄ κύκλο της πρακτικής τους άσκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου ηλεκτρονικά στο
email stamou@ionio.gr
Σοφία Στάμου
Μέσω Γραμματείας του Tμήματος