Ημερομηνία εξετάσεων Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ : Τεκμηρίωση κτιριοδομίας πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων

Έναρξη Ιούλιος 19, 2015 - Τερματισμός Αύγουστος 19, 2015 Έληξε

Ημερομηνία εξετάσεων Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ : Τεκμηρίωση κτιριοδομίας πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Αρμόδια υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 20/7/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Εξετάσεις Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ
΄΄Τεκμηρίωση κτιριοδομίας πόλης μετά τον 16ο αιώνα
και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων΄΄
Οι εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος :΄΄Τεκμηρίωση κτιριοδομίας πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων θα διεξαχθούν :
την Παρασκευή 24/7/2015 και ώρα 16.00-19.00 στο κτίριο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 2ος όροφος, αίθουσα 2.39.
Από την Γραμματεία του Τμήματος