Απασχόληση ανέργων Αρχειονόμων-Βιβλιο/νόμων και Μουσειολόγων από τον ΟΑΕΔ για 5 μήνες σε δημόσιους φορείς της χώρας

Έναρξη Ιούλιος 16, 2015 - Τερματισμός Αύγουστος 16, 2015 Έληξε

Απασχόληση ανέργων Αρχειονόμων-Βιβλιο/νόμων και Μουσειολόγων από τον ΟΑΕΔ για 5 μήνες σε δημόσιους φορείς της χώρας

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Κέρκυρα, 16/7/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ
και του ΑΣΕΠ η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 2.417
ανέργων, ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της
υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε
δημόσιους φορείς της χώρας. Σας παραθέτουμε αναλυτικά τις θέσεις :
1 Αρχειονόμος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ&
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1 Βιβλιοθηκονόμος
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
5 Μουσειολόγοι
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΙΕΡΙΑΣ (3)
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΞΑΝΘΗΣ (1)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)
Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2922&Ite...
Από την Γραμματεία του Τμήματος