Συνεδρίαση ΕΕΕΚ για την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδάκη στο Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Ιούλιος 8, 2015 - Τερματισμός Αύγουστος 8, 2015 Έληξε

Συνεδρίαση ΕΕΕΚ για την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Ι. Παπαδάκη στο Τ.Α.Β.Μ.,στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κ. Ιωάννη Παπαδάκη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας»
Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) θα συνεδριάσει για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κ. Ιωάννη Παπαδάκη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας», την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτήριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα).
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επομένη ημέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.