Ειδοποίηση για άμεση επικοινωνία φοιτήτριας με την Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου

Έναρξη Ιούλιος 7, 2015 - Τερματισμός Αύγουστος 7, 2015 Έληξε

Ειδοποίηση για άμεση επικοινωνία φοιτήτριας με την Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Κέρκυρα, 7/7/2015
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Ειδοποιείται η φοιτήτρια Κάντα Φωτεινή Β2007060 να επικοινωνήσει άμεσα με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Παν/μίου , τηλ.: 26610-87323, 87327.
Από την Γραμματεία του Τμήματος