Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σ. Παπαβλασόπουλου στο Τ.Α.Β.Μ. στο γνωστικό αντικείμενο ΄΄Βιβλιομετρία΄΄

Έναρξη Ιούλιος 1, 2015 - Τερματισμός Αύγουστος 1, 2015 Έληξε

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κ. Σώζοντος Παπαβλασόπουλου στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία»

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κ. Σώζοντος Παπαβλασόπουλου στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία»
Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) θα συνεδριάσει για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κ. Σώζοντος Παπαβλασόπουλου στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία», την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτήριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα).
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επομένη ημέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.