Ανακοίνωση για εθελοντική εργασία φοιτητών στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος

Έναρξη Ιούνιος 26, 2015 - Τερματισμός Ιούλιος 26, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση για εθελοντική εργασία φοιτητών στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Τηλ: 26610-87418
Κέρκυρα, 26/6/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος ζητά άτομα για προσφορά εθελοντικής εργασίας στο Αρχείο του.
Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στο Αρχείο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος , παρακαλούνται να αφήσουν τα στοιχεία τους στην Γραμματεία του Τμήματος.
Από την Γραμματεία του Τμήματος