Επείγουσα ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο της δράσης era-places του προγράμματος erasmus

Έναρξη Μάιος 25, 2015 - Τερματισμός Ιούνιος 27, 2015 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦ.ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2015-16 (1).pdf261.83 KB
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ERASMUS+ ERA PLACES ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 2016 (1).pdf1.41 MB

Επείγουσα ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο της δράσης ERA-PLACES του προγράμματος erasmus (Aφορά σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 28/5/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας προωθούμε την ακόλουθη προκήρυξη, που μόλις παραλάβαμε από το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (φορέα υλοποίησης της Δράσης), και σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2015 έως 28/02/2016.
Ως ημερομηνία λήξης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων έχει οριστεί η 12η Ιουνίου 2015.
Ως προθεσμία αποστολής των εγκριτικών αποφάσεων των θεσμικών μας οργάνων και αιτήσεων στο ΤΕΙ Αθήνας (φορέα υλοποίησης της Δράσης) έχει οριστεί η 30η Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν την συμπληρωμένη αίτηση και τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη συνημμένα έγγραφα (τα έντυπα 1,5,6 ανακτώνται από τον ιστοχώρο του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - www.teiath.gr/diethnwn ) στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.
Eπισημαίνεται οτι για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς - διδακτορικούς υποτρόφους ισχύουν τα ακόλουθα:
Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση που θα χορηγεί o Διευθυντής του Μεταπτυχιακού τους με τα ακόλουθα στοιχεία :
- Το θέμα του μεταπτυχιακού τους
- ΄Eγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού του προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS, έαν προβλέπονται από το πρόγρμμα Σπουδών τους) και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
΄Οσον αφορά στους διδακτορικούς φοιτητές που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή του διδακτορικού τους στην οποία να αναγράφονται:
- Το θέμα της διατριβής
- Η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
Ακολούθως, οι ακαδημαϊκοί Συντονιστές των Τμημάτων εισηγούνται για έγκριση στις Συνελεύσεις των Τμημάτων τους τις αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τόσο τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει το Πρόγραμμα όσο και τα επιμέρους κριτήρια του Τμήματός τους.
Οι εγκεκριμένες αιτήσεις και οι Συμφωνίες Πρακτικής Ασκησης (Learning agreement for Traineeships) θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές των Συντονιστών, τη σφραγίδα του Ιδρύματός μας και συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία που αφορούν στις δεσμεύσεις αναγνώρισης του Sending Institution - section to be completed before the mobility).
Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση της Προκήρυξης, των Γενικών Πληροφοριών που τη συνοδεύουν καθώς και των εντύπων.
Aπό την Γραμματεία του Τμήματος