Ανακοίνωση για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα ΄΄Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού΄΄

Έναρξη Μάιος 23, 2015 - Τερματισμός Ιούνιος 23, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα ΄΄Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Κέρκυρα, 25/5/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Oι επί πτυχίω φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΄΄Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού΄΄ , μπορούν να προσέλθουν για εξέταση την Δευτέρα 15/6/2015 και ώρα 5-7 το απόγευμα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος