Επείγουσα ανακοίνωση για πραγματοποίηση σεμιναρίου στο Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Απρίλιος 23, 2015 - Τερματισμός Μάιος 23, 2015 Έληξε

Επείγουσα ανακοίνωση για πραγματοποίηση σεμιναρίου στο Τ.Α.Β.Μ.

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Κέρκυρα, 22/4/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, ώρα 17:00, σε αίθουσα του Τμήματος
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100, 2ος όροφος), ο Δρ Κωνσταντίνος Πολίτης, ερευνητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δώσει σεμινάριο με τίτλο:
"Η προέλευση της βιομηχανίας ζαχαροκαλάμου,η μεταβίβαση της Αρχαίας Ελληνικής και Μεσαιωνικής Αραβικής επιστήμης και Τεχνολογίας από την Εγγύς Ανατολή στην Ευρώπη και η προβολή της στο Μουσείο στη Χαμηλότερη Περιοχή της Γης, Ιορδανία".
Το σεμινάριο φιλοξενείται από το Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μουσείων, μνημείων, κ.λπ. του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Από την Γραμματεία του Τμήματος