Αναβολή μαθημάτων κ.Σ.Καπιδάκη για την επόμενη εβδομάδα

Έναρξη Οκτώβριος 23, 2014 - Τερματισμός Νοέμβριος 23, 2014 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Σ.Καπιδάκη για την επόμενη εβδομάδα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/10/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Τετάρτης 29/10/2014 και των Δικτύων Υπολογιστών της Πέμπτης 30/10/2014 αναβάλλονται λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.
Η αναπλήρωσή τους θα αποφασιστεί στο επόμενο μάθημα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος